نرم افزار تلفن گویا


امکان تعریف عملیات خاص بر اساس شماره تماس گیرنده:این قابلیت به شما این امکان را می دهد تا بر اساس شماره تلفن تماس گیرنده و حتی کد شهر تماس گیرنده یک چارت (سناریو) و یا عملکرد خاصی مشخص نمایید تا از این طریق روند پاسخگویی به افراد با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.